Utgivning av mynt

 1. ECB:s beslut av den 23 december 1999 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2000 (ECB/1999/11), EGT L 4, 7.1.2000, s. 18.
 2. ECBs beslut av den 14 december 2000 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2001 (ECB/2000/17), EGT L 336, 30.12.2000, s. 118.
 3. ECB:s beslut av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19), EGT L 344, 28.12.2001, s. 89.Ytterligare information
 4. ECB:s beslut av den 19 december 2002 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2003 (ECB/2002/12), EGT L 358, 31.12.2002, s. 144.
  1. ECB:s beslut av den 23 oktober 2003 om ändring av beslut ECB/2002/12 av den 19 december 2002 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2003 (ECB/2003/13), EUT L 283, 31.10.2003, s. 87.
 5. ECB:s beslut av den 28 november 2003 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2004 (ECB/2003/15), EUT L 324, 11.12.2003, s. 57.
  1. ECB:s beslut av den 9 juli 2004 om ändring av beslut ECB/2003/15 av den 28 november 2003 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2004 (ECB/2004/14), EUT L 248, 22.7.2004, s. 14.
  2. Inofficiell konsoliderad text [5 a) - b)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 22.7.2004.
 6. ECB:s beslut av den 14 december 2004 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2005 (ECB/2004/19), EUT L 379, 24.12.2004, s. 107.
 7. ECB:s beslut av den 9 december 2005 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2006 (ECB/2005/14), EUT L 333, 20.12.2005, s. 55.
 8. ECB:s beslut av den 24 november 2006 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2007 (ECB/2006/19), EUT L 348, 11.12.2006, s. 52.
 9. ECB:s beslut av den 23 november 2007 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008 (ECB/2007/16), EUT L 317, 5.12.2007, s. 81.
 10. ECB:s beslut av den 11 december 2008 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2009  (ECB/2008/20), EUT L 352, 31.12.2008, s. 58.
  1. ECB:s beslut av den 25 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2008/20 vad gäller den mängd mynt som Österrike får ge ut under 2009  (ECB/2009/15), EUT L 172, 2.7.2009, s. 35.
  2. Beslut ECB/2008/20. Inofficiell konsoliderad version [10 a)-b)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 2.7.2009.
 11. ECB:s beslut av den 10 december 2009 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010 (ECB/2009/25), EUT L 7, 12.1.2010, s. 21.
  1. ECB:s beslut av den 22 december 2010 om ändring av beslut ECB/2009/25 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010  (ECB/2010/32), EUT L 343, 29.12.2010, s. 78.
  2. Beslut ECB/2009/25. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 29.12.2010.
 12. ECB:s beslut av den 29 november 2010 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2011  (ECB/2010/25), EUT L 318, 4.12.2010, s. 52.
 13. ECB:s beslut av den 1 december 2011 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2012 (ECB/2011/21), EUT L 324, 7.12.2011, s. 37.
 14. ECB:s beslut av den 29 november 2012 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2013 (ECB/2012/26), EUT L 334, 6.12.2012, s. 50.
 15. ECB:s beslut av den 6 december 2013 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014  (ECB/2013/46), EUT L 349, 21.12.2013, s. 109.
  1. ECB:s beslut av den 24 november 2014 om ändring av beslut ECB/2013/46 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014 (ECB/2014/47), EUT L 344, 29.11.2014, s. 27.
 16. ECB:s beslut av den 11 december 2014 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015  (ECB/2014/53), EUT L 365, 19.12.2014, s. 163.
  1. ECB:s beslut (EU) 2015/2330 av den 4 december 2015 om ändring av beslut ECB/2014/53 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015 (ECB/2015/41), EUT L 328, 14.12.2015, s. 119.
 17. ECB:s beslut (EU) 2015/2331 av den 4 december 2015 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2016 (ECB/2015/42), EUT L 328, 12.12.2015, s. 121.
 18. ECB:s beslut (EU) 2015/2332 av den 4 december 2015 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2015/43), EUT L 328, 12.12.2015, s. 123.
  1. ECB:s beslut (EU) 2017/2444 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/2332 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2017/41), EUT L 344, 23.12.2017, s. 63.
 19. ECB:s beslut (EU) 2016/2164 av den 30 november 2016 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2016/43), EUT L 333, 30.11.2016, s. 73.
  1. ECB:s beslut (EU) 2017/2442 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2164 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344, 23.12.2017, s. 59.
 20. ECB:s beslut (EU) 2017/2443 av den 8 december 2017 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344, 23.12.2017, s. 61.
 21. ECB:s beslut (EU) 2018/2049 av den 12 december 2018 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2019  (ECB/2018/35), EUT L 327, 21.12.2018, s. 87.
 22. ECB:s beslut (EU) 2019/2231 av den 10 december 2019 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2020  (ECB/2019/40), EUT L 333, 27.12.2019, s. 149.