Izdajanje kovancev

 1. Odločba ECB z dne 28. novembra 2003 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2004 (ECB/2003/15), UL L 324, 11. 12. 2003, str. 57.
  1. Odločba ECB z dne 9. julija 2004 o spremembah Odločbe ECB/2003/15 z dne 28. novembra 2003 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2004 (ECB/2004/14), UL L 248, 22. 7. 2004, str. 14.
  2. Neuradno prečiščeno besedilo [5 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 22. 7. 2004.
 2. Odločba ECB z dne 14. decembra 2004 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2005 (ECB/2004/19), UL L 379, 24. 12. 2004, str. 107.
 3. Odločba ECB z dne 9. decembra 2005 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2006 (ECB/2005/14), UL L 333, 20. 12. 2005, str. 55.
 4. Odločba ECB z dne 24. novembra 2006 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2007 (ECB/2006/19), UL L 348, 11. 12. 2006, str. 52.
 5. Odločba ECB z dne 23. novembra 2007 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2008 (ECB/2007/16), UL L 317, 5. 12. 2007, str. 81.
 6. Odločba ECB z dne 11. decembra 2008 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2009  (ECB/2008/20), UL L 352, 31. 12. 2008, str. 58.
  1. Odločba ECB z dne 25. junija 2009 o spremembi Odločbe ECB/2008/20 glede količine eurokovancev, ki jih Avstrija lahko izda v letu 2009  (ECB/2009/15), UL L 172, 2. 7. 2009, str. 35.
  2. Odločba ECB/2008/20. Neuradno prečiščeno besedilo [6a)-b)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 2. 7. 2009.
 7. Sklep ECB z dne 10. decembra 2009 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2010 (ECB/2009/25), UL L 7, 12. 1. 2010, str. 21.
  1. Sklep ECB z dne 22. decembra 2010 o spremembi Sklepa ECB/2009/25 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2010  (ECB/2010/32), UL L 343, 29. 12. 2010, str. 78.
  2. Sklep ECB/2009/25. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 29. 12. 2010.
 8. Sklep ECB z dne 29. novembra 2010 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2011  (ECB/2010/25), UL L 318, 4. 12. 2010, str. 52.
 9. Sklep ECB z dne 1. decembra 2011 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2012 (ECB/2011/21), UL L 324, 7. 12. 2011, str. 37.
 10. Sklep ECB z dne 29. novembra 2012 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2013 (ECB/2012/26), UL L 334, 6. 12. 2012, str. 50.
 11. Sklep ECB z dne 6. decembra 2013 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014 (ECB/2013/46), UL L 349, 21. 12. 2013, str. 109.
  1. Sklep ECB z dne 24. novembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2013/46 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014 (ECB/2014/47), UL L 344, 29. 11. 2014, str. 27.
 12. Sklep ECB z dne 11. decembra 2014 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015  (ECB/2014/53), UL L 365, 19. 12. 2014, str. 163.
  1. Sklep ECB (EU) 2015/2330 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2015/41), UL L 328, 14. 12. 2015, str. 119.
 13. Sklep ECB (EU) 2015/2331 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 121.
 14. Sklep ECB (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 123.
  1. Sklep ECB (EU) 2017/2444 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2332 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev  (ECB/2017/41), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 63.
 15. Sklep ECB (EU) 2016/2164 z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43), UL L 333, 30. 11. 2016, str. 73.
  1. Sklep ECB (EU) 2017/2442 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2164 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017  (ECB/2017/39), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 59.
 16. Sklep ECB (EU) 2017/2443 z dne 8. decembra 2017 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2018  (ECB/2017/40), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 61.
 17. Sklep ECB (EU) 2018/2049 z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35), UL L 327, 21. 12. 2018, str. 87.
 18. Sklep ECB (EU) 2019/2231 z dne 10. decembra 2019 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2020  (ECB/2019/40), UL L 333, 27. 12. 2019, str. 149.