Emisia mincí

 1. Rozhodnutie ECB z 28. novembra 2003 o schválení objemu emisie mincí v roku 2004 (ECB/2003/15), Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003, s. 57.
  1. Rozhodnutie ECB z 9. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2003/15 o schválení objemu emisie mincí v roku 2004 (ECB/2004/14), Ú. v. EÚ L 248, 22. 7. 2004, s. 14.
  2. Neoficiálny konsolidovaný text [5 a) - b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev 22. 7. 2004.
 2. Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2004 o schválení objemu emisie mincí v roku 2005 (ECB/2004/19), Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004, s. 107.
 3. Rozhodnutie ECB z 9. decembra 2005 o schválení objemu emisie mincí v roku 2006 (ECB/2005/14), Ú. v. EÚ L 333, 20. 12. 2005, s. 55.
 4. Rozhodnutie ECB z 24. novembra 2006 o schválení objemu emisií v roku 2007 (ECB/2006/19), Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006, s. 52.
 5. Rozhodnutie ECB z 23. novembra 2007 o schválení objemu emisie mincí v roku 2008 (ECB/2007/16), Ú. v. EÚ L 317, 5. 12. 2007, s. 81.
 6. Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2008 o schválení objemu emisie mincí v roku 2009  (ECB/2008/20), Ú. v. EÚ L 352, 31. 12. 2008, s. 58.
  1. Rozhodnutie ECB z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2008/20, pokiaľ ide o objem euromincí, ktoré môže Rakúsko vydať v roku 2009  (ECB/2009/15), Ú. v. EÚ L 172, 2. 7. 2009, s. 35.
  2. Rozhodnutie ECB/2008/20. Neoficiálny konsolidovaný text [10a)-b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 2. 7. 2009.
 7. Rozhodnutie ECB z 10. decembra 2009 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2009/25), Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010, s. 21.
  1. Rozhodnutie ECB z 22. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/25 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010  (ECB/2010/32), Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2010, s. 78.
  2. Rozhodnutie ECB/2009/25. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  29. 12. 2010.
 8. Rozhodnutie ECB z 29. novembra 2010 o schválení objemu emisie mincí v roku 2011  (ECB/2010/25), Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2010, s. 52.
 9. Rozhodnutie ECB z 1. decembra 2011 o schválení objemu emisie mincí v roku 2012 (ECB/2011/21), Ú. v. EÚ L 324, 7. 12. 2011, s. 37.
 10. Rozhodnutie ECB z 29. novembra 2012 o schválení objemu emisie mincí v roku 2013 (ECB/2012/26), Ú. v. EÚ L 334, 6. 12. 2012, s. 50.
 11. Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2013 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014 (ECB/2013/46), Ú. v. EÚ L 349, 21. 12. 2013, s. 109.
  1. Rozhodnutie ECB z 24. novembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/46 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014 (ECB/2014/47), Ú. v. EÚ L 344, 29. 11. 2014, s. 27.
 12. Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2014 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015  (ECB/2014/53), Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014, s. 163.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2330 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2015/41), Ú. v. EÚ L 328, 14. 12. 2015, s. 119.
 13. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2331 zo 4. decembra 2015 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016  (ECB/2015/42), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 121.
 14. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2015/43), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 123.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2444 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2017/41), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
 15. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43), Ú. v. EÚ L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2442 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2164 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017  (ECB/2017/39), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
 16. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2443 z 8. decembra 2017 o schválení objemu emisie mincí v roku 2018  (ECB/2017/40), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
 17. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/2049 z 12. decembra 2018 o schválení objemu emisie mincí v roku 2019  (ECB/2018/35), Ú. v. EÚ L 327, 21. 12. 2018, s. 87.
 18. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2231 z 10. decembra 2019 o schválení objemu emisie mincí v roku 2020  (ECB/2019/40), Ú. v. EÚ L 333, 27. 12. 2019, s. 149.