Emisiunea de monede

 1. Decizia BCE din 24 noiembrie 2006 privind aprobarea volumului emisiunii de monedă metalică în 2007  (BCE/2006/19), JO L 348, 11.12.2006, p. 52.
 2. Decizia BCE din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2008 (BCE/2007/16), JO L 317, 5.12.2007, p. 81.
 3. Decizia BCE din 11 decembrie 2008 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2009  (BCE/2008/20), JO L 352, 31.12.2008, p. 58.
  1. Decizia BCE din 25 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2008/20 în ceea ce priveşte volumul monedelor metalice euro pe care Austria le poate emite în 2009  (BCE/2009/15), JO L 172, 2.7.2009, p. 35.
  2. Decizia BCE/2008/20. Text consolidat neoficial [3 a) - b)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  2.7.2009.
 4. Decizia BCE din 10 decembrie 2009 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010 (BCE/2009/25), JO L 7, 12.1.2010, p. 21.
  1. Decizia BCE din 22 decembrie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2009/25 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010  (BCE/2010/32), JO L 343, 29.12.2010, p. 78.
  2. deciziaBCE/2009/25. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 29.12.2010.
 5. Decizia BCE din 29 noiembrie 2010 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2011  (BCE/2010/25), JO L 318, 4.12.2010, p. 52.
 6. Decizia BCE din 1 decembrie 2011 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2012 (BCE/2011/21), JO L 324, 7.12.2011, p. 37.
 7. Decizia BCE din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2013 (BCE/2012/26), JO L 334, 6.12.2012, p. 50.
 8. Decizia BCE din 6 decembrie 2013 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2013/46), JO L 349, 21.12.2013, p. 109.
  1. Decizia BCE din 24 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2014/47), JO L 344, 29.11.2014, p. 27.
 9. Decizia BCE din 11 decembrie 2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015  (BCE/2014/53), JO L 365, 19.12.2014, p. 163.
  1. Decizia (UE) 2015/2330 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2015/41), JO L 328, 14.12.2015, p. 119.
 10. Decizia (UE) 2015/2331 a BCE din 4 decembrie 2015 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016  (BCE/2015/42), JO L 328, 12.12.2015, p. 121.
 11. Decizia (UE) 2015/2332 a BCE din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro  (BCE/2015/43), JO L 328, 12.12.2015, p. 123.
  1. Decizia (UE) 2017/2444 a BCE din 8 decembrie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/2332 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro  (BCE/2017/41), JO L 344, 23.12.2017, p. 63.
 12. Decizia (UE) 2016/2164 a BCE din 30 noiembrie 2016 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017  (BCE/2016/43), JO L 333, 30.11.2016, p. 73.
  1. Decizia (UE) 2017/2442 a BCE din 8 decembrie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2164 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017  (BCE/2017/39), JO L 344, 23.12.2017, p. 59.
 13. Decizia (UE) 2017/2443 a BCE din 8 decembrie 2017 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2018  (BCE/2017/40), JO L 344, 23.12.2017, p. 61.
 14. Decizia (UE) 2018/2049 a BCE din 12 decembrie 2018 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2019  (BCE/2018/35), JO L 327, 21.12.2018, p. 87.
 15. Decizia (UE) 2019/2231 a BCE din 10 decembrie 2019 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2020  (BCE/2019/40), JO L 333, 27.12.2019, p. 149.