Emisja monet

 1. Decyzja EBC z dnia 28 listopada 2003 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2004 r. (EBC/2003/15), Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 57.
  1. Decyzja EBC z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2004/14), Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 14.
  2. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [5 a)- b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 22.7.2004.
 2. Decyzja EBC z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19), Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 107.
 3. Decyzja EBC z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2006 r. (EBC/2005/14), Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 55.
 4. Decyzja EBC z dnia 24 listopada 2006 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2007 r. (EBC/2006/19), Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 52.
 5. Decyzja EBC z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16), Dz.U. L 317 z 5.12.2007, str. 81.
 6. Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r.  (EBC/2008/20), Dz.U. L 352 z 31.12.2008, str. 58.
  1. Decyzja EBC z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15), Dz.U. L 172 z 2.7.2009, str. 35.
  2. Decyzja EBC/2008/20. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [6 a)-b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 2.7.2009.
 7. Decyzja EBC z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25), Dz.U. L 7 z 12.1.2010, str. 21.
  1. Decyzja EBC z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r.  (EBC/2010/32), Dz.U. L 343 z 29.12.2010, str. 78.
  2. Decyzja EBC/2009/25. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 29.12.2010.
 8. Decyzja EBC z dnia 29 listopada 2010 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2011 r. (EBC/2010/25), Dz.U. L 318 z 4.12.2010, str. 52.
 9. Decyzja EBC z dnia 1 grudnia 2011 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2012 r. (EBC/2011/21), Dz.U. L 324 z 7.12.2011, str. 37.
 10. Decyzja EBC z dnia 29 listopada 2012 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2013 r. (EBC/2012/26), Dz.U. L 334 z 6.12.2012, str. 50.
 11. Decyzja EBC z dnia 6 grudnia 2013 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2013/46), Dz.U. L 349 z 21.12.2013, str. 109.
  1. Decyzja EBC z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/46 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2014/47), Dz.U. L 344 z 29.11.2014, str. 27.
 12. Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2014 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015 r. (EBC/2014/53), Dz.U. L 365 z 19.12.2014, str. 163.
  1. Decyzja EBC (UE) 2015/2330 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/53 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015 r. (EBC/2015/41), Dz.U. L 328 z 14.12.2015, str. 119.
 13. Decyzja EBC (UE) 2015/2331 z dnia 4 grudnia 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2016 r.  (EBC/2015/42), Dz.U. L 328 z 12.12.2015, str. 121.
 14. Decyzja EBC (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2015/43), Dz.U. L 328 z 12.12.2015, str. 123.
  1. Decyzja EBC (UE) 2017/2444 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/2332 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2017/41), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 63.
 15. Decyzja EBC (UE) 2016/2164 z dnia 30 listopada 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2016/43), Dz.U. L 333 z 30.11.2016, str. 73.
  1. Decyzja EBC (UE) 2017/2442 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2164 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2017/39), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 59.
 16. Decyzja EBC (UE) 2017/2443 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2018 r.  (EBC/2017/40), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 61.
 17. Decyzja EBC (UE) 2018/2049 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35), Dz.U. L 327 z 21.12.2018, str. 87.
 18. Decyzja EBC (UE) 2019/2231 z dnia 10 grudnia 2019 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2020 r. (EBC/2019/40), Dz.U. L 333 z 27.12.2019, str. 149.