Muntenuitgifte

 1. Beschikking van de ECB van 23 december 1999 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2000 (ECB/1999/11), PB L 4 van 7.1.2000, blz. 18.
 2. Beschikking van de ECB van 14 december 2000 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2001 (ECB/2000/17), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 118.
 3. Beschikking van de ECB van 20 december 2001 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2002 (ECB/2001/19), PB L 344 van 28.12.2001, blz. 89.
 4. Beschikking van de ECB van 19 december 2002 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2003 (ECB/2002/12), PB L 358 van 31.12.2002, blz. 144.
  1. Beschikking van de ECB van 23 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking ECB/2002/12 van 19 december 2002 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2003 (ECB/2003/13), PB L 283 van 31.10.2003, blz. 87.
 5. Beschikking van de ECB van 28 november 2003 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004 (ECB/2003/15), PB L 324 van 11.12.2003, blz. 57.
  1. Beschikking van de ECB van 9 juli 2004 tot wijziging van Beschikking ECB/2003/15 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004 (ECB/2004/14), PB L 248 van 22.7.2004, blz. 14.
  2. Inofficiële geconsolideerde tekst [5 a) - b)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen 22.7.2004.
 6. Beschikking van de ECB van 14 december 2004 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2005 (ECB/2004/19), PB L 379 van 24.12.2004, blz. 107.
 7. Beschikking van de ECB van 9 december 2005 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2006 (ECB/2005/14), PB L 333 van 20.12.2005, blz. 55.
 8. Beschikking van de ECB van 24 november 2006 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2007 (ECB/2006/19), PB L 348 van 11.12.2006, blz. 52.
 9. Beschikking van de ECB van 23 november 2007 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2008  (ECB/2007/16), PB L 317 van 5.12.2007, blz. 81.
 10. Beschikking van de ECB van 11 december 2008 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2009  (ECB/2008/20), PB L 352 van 31.12.2008, blz. 58.
  1. Beschikking van de ECB van 25 juni 2009 houdende wijziging van Beschikking ECB/2008/20 inzake de omvang van euromunten die Oostenrijk in 2009 mag uitgeven  (ECB/2009/15), PB L 172 van 2.7.2009, blz. 35.
  2. Besluit ECB/2008/20. Onofficiële geconsolideerde tekst [10a)-b)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  2.7.2009.
 11. Besluit van de ECB van 10 december 2009 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2010 (ECB/2009/25), PB L 7 van 12.1.2010, blz. 21.
  1. Besluit van de ECB van 22 december 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2009/25 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2010  (ECB/2010/32), PB L 343 van 29.12.2010, blz. 78.
  2. Besluit ECB/2009/25. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst,  29.12.2010.
 12. Besluit van de ECB van 29 november 2010 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2011  (ECB/2010/25), PB L 318 van 4.12.2010, blz. 52.
 13. Besluit van de ECB van 1 december 2011 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2012 (ECB/2011/21), PB L 324 van 7.12.2011, blz. 37.
 14. Besluit van de ECB van 29 november 2012 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2013 (ECB/2012/26), PB L 334 van 6.12.2012, blz. 50.
 15. Besluit van de ECB van 6 december 2013 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014 (ECB/2013/46), PB L 349 van 21.12.2013, blz. 109.
  1. besluit van de ECB van 24 november 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2013/46 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014 (ECB/2014/47), PB L 344 van 29.11.2014, blz. 27.
 16. Besluit van de ECB van 11 december 2014 houdende de goedkeuring van de omvang van in 2015 uit te geven munten  (ECB/2014/53), PB L 365 van 19.12.2014, blz. 163.
  1. Besluit (EU) 2015/2330 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41), PB L 328 van 14.12.2015, blz. 119.
 17. Besluit (EU) 2015/2331 van de ECB van 4 december 2015 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2016  (ECB/2015/42), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 121.
 18. Besluit (EU) 2015/2332 van de ECB van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2015/43), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.
  1. Besluit (EU) 2017/2444 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2017/41), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 63.
 19. Besluit (EU) 2016/2164 van de ECB 30 november 2016 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017  (ECB/2016/43), PB L 333 van 30.11.2016, blz. 73.
  1. Besluit (EU) 2017/2442 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2164 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017  (ECB/2017/39), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 59.
 20. Besluit (EU) 2017/2443 van de ECB van 8 december 2017 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2018  (ECB/2017/40), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 61.
 21. Besluit (EU) 2018/2049 van de ECB van 12 december 2018 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2019  (ECB/2018/35), PB L 327 van 21.12.2018, blz. 87.
 22. Besluit (EU) 2019/2231 van de ECB van 10 december 2019 betreffende de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2020 (ECB/2019/40), PB L 333 van 27.12.2019, blz. 149.