Monētu emisija

 1. ECB Lēmums (2003. gada 28. novembris) par 2004. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2003/15), OV L 324, 11.12.2003, 57. lpp..
  1. ECB lēmums (2004. gada 9. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu ECB/2003/15 (2003. gada 28. novembris) par 2004. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2004/14), OV L 248, 22.7.2004, 14. lpp..
  2. Neoficiāls konsolidēts teksts [5 a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 22.7.2004.
 2. ECB lēmums (2004. gada 14. decembris) par 2005. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2004/19), OV L 379, 24.12.2004, 107. lpp..
 3. ECB Lēmums (2005. gada 9. decembris) par 2006. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2005/14), OV L 333, 20.12.2005, 55. lpp..
 4. ECB Lēmums (2006. gada 24. novembris) par 2007. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2006/19), OV L 348, 11.12.2006, 52. lpp..
 5. ECB Lēmums (2007. gada 23. novembris) par 2008. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2007/16), OV L 317, 5.12.2007, 81. lpp..
 6. ECB Lēmums (2008. gada 11. decembris) par 2009. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2008/20), OV L 352, 31.12.2008, 58. lpp..
  1. ECB Lēmums (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2008/20 attiecībā uz euro monētu daudzumu, ko Austrija var emitēt 2009. gadā  (ECB/2009/15), OV L 172, 2.7.2009, 35. lpp..
  2. Lēmums ECB/2008/20. Neoficiāls konsolidēts teksts [6. a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2.7.2009.
 7. ECB Lēmums (2009. gada 10. decembris) par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2009/25), OV L 7, 12.1.2010, 21. lpp..
  1. ECB Lēmums (2010. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2009/25 par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2010/32), OV L 343, 29.12.2010, 78. lpp..
  2. Lēmums ECB/2009/25. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 29.12.2010.
 8. ECB Lēmums (2010. gada 29. novembris) par 2011. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2010/25), OV L 318, 4.12.2010, 52. lpp..
 9. ECB Lēmums (2011. gada 1. decembris) par 2012. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2011/21), OV L 324, 7.12.2011, 37. lpp..
 10. ECB Lēmums (2012. gada 29. novembris) par 2013. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2012/26), OV L 334, 6.12.2012, 50. lpp..
 11. ECB Lēmums (2013. gada 6. decembris) par 2014. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2013/46), OV L 349, 21.12.2013, 109. lpp..
  1. ECB Lēmums (2014. gada 24. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/46 par 2014. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2014/47), OV L 344, 29.11.2014, 27. lpp..
 12. ECB Lēmums (2014. gada 11. decembris) par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2014/53), OV L 365, 19.12.2014, 163. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2015/2330 (2015. gada 4. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/53 par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2015/41), OV L 328, 14.12.2015, 119. lpp..
 13. ECB Lēmums (ES) 2015/2331 (2015. gada 4. decembris) par 2016. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2015/42), OV L 328, 12.12.2015, 121. lpp..
 14. ECB Lēmums (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru  (ECB/2015/43), OV L 328, 12.12.2015, 123. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/2444 (2017. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/2332 par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru  (ECB/2017/41), OV L 344, 23.12.2017, 63. lpp..
 15. ECB Lēmums (ES) 2016/2164 (2016. gada 30. novembris) par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2016/43), OV L 333, 30.11.2016, 73. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/2442 (2017. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2164 par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2017/39), OV L 344, 23.12.2017, 59. lpp..
 16. ECB Lēmums (ES) 2017/2443 (2017. gada 8. decembris) par 2018. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2017/40), OV L 344, 23.12.2017, 61. lpp..
 17. ECB Lēmums (ES) 2018/2049 (2018. gada 12. decembris) par 2019. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2018/35), OV L 327, 21.12.2018, 87. lpp..
 18. ECB Lēmums (ES) 2019/2231 (2019. gada 10. decembris) par 2020. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2019/40), OV L 333, 27.12.2019, 149. lpp..