Monetų emisija

 1. 2003 m. lapkričio 28 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2004 metais patvirtinimo (ECB/2003/15), OL L 324, 2003 12 11, p. 57.
  1. 2004 m. liepos 9 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2003/15 dėl monetų emisijos apimties 2004 metais patvirtinimo (ECB/2004/14), OL L 248, 2004 7 22, p. 14.
  2. Neoficiali suvestinė redakcija [5 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2004 7 22.
 2. 2004 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2005 metais patvirtinimo (ECB/2004/19), OL L 379, 2004 12 24, p. 107.
 3. 2005 m. gruodžio 9 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2006 metais patvirtinimo (ECB/2005/14), OL L 333, 2005 12 20, p. 55.
 4. 2006 m. lapkričio 24 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2007 metais patvirtinimo (ECB/2006/19), OL L 348, 2006 12 11, p. 52.
 5. 2007 m. lapkričio 23 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2008 metais patvirtinimo (ECB/2007/16), OL L 317, 2007 12 5, p. 81.
 6. 2008 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2009 metais patvirtinimo  (ECB/2008/20), OL L 352, 2008 12 31, p. 58.
  1. 2009 m. birželio 25 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2008/20 dėl eurų monetų, kurias Austrija gali išleisti 2009 metais, emisijos apimties  (ECB/2009/15), OL L 172, 2009 7 2, p. 35.
  2. Sprendimas ECB/2008/20. Neoficiali suvestinė redakcija [6 a-b]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 7 2.
 7. 2009 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2010 metais patvirtinimo (ECB/2009/25), OL L 7, 2010 1 12, p. 21.
  1. 2010 m. gruodžio 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2009/25 dėl monetų emisijos apimties 2010 metais patvirtinimo  (ECB/2010/32), OL L 343, 2010 12 29, p. 78.
  2. Sprendimas ECB/2009/25. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2010 12 29.
 8. 2010 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2011 metais patvirtinimo  (ECB/2010/25), OL L 318, 2010 12 4, p. 52.
 9. 2011 m. gruodžio 1 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2012 metais patvirtinimo (ECB/2011/21), OL L 324, 2011 12 7, p. 37.
 10. 2012 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2013 metais patvirtinimo (ECB/2012/26), OL L 334, 2012 12 6, p. 50.
 11. 2013 m. gruodžio 6 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2014 metais patvirtinimo (ECB/2013/46), OL L 349, 2013 12 21, p. 109.
  1. 2014 m. lapkričio 24 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/46 dėl monetų emisijos apimties 2014 metais patvirtinimo (ECB/2014/47), OL L 344, 2014 11 29, p. 27.
 12. 2014 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2014/53), OL L 365, 2014 12 19, p. 163.
  1. 2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2330, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/53 dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2015/41), OL L 328, 2015 12 14, p. 119.
 13. 2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2331 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo (ECB/2015/42), OL L 328, 2015 12 12, p. 121.
 14. 2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2015/43), OL L 328, 2015 12 12, p. 123.
  1. 2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2444, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2017/41), OL L 344, 2017 12 23, p. 63.
 15. 2016 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43), OL L 333, 2016 11 30, p. 73.
  1. 2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2442, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo  (ECB/2017/39), OL L 344, 2017 12 23, p. 59.
 16. 2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2443 dėl monetų emisijos apimties 2018 metais patvirtinimo  (ECB/2017/40), OL L 344, 2017 12 23, p. 61.
 17. 2018 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas (ES) 2018/2049 dėl monetų emisijos apimties 2019 metais patvirtinimo  (ECB/2018/35), OL L 327, 2018 12 21, p. 87.
 18. 2019 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2231 dėl monetų emisijos apimties 2020 metais patvirtinimo  (ECB/2019/40), OL L 333, 2019 12 27, p. 149.