Izdavanje kovanica

  1. Odluka ESB od 1. prosinca 2011. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2012. (ESB/2011/21), SL L 324, 7.12.2011., str. 37.
  2. Odluka ESB od 29. studenoga 2012. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2013 (ESB/2012/26), SL L 334, 6.12.2012., str. 50.
  3. Odluka ESB od 6. prosinca 2013. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2014. (ESB/2013/46), SL L 349, 21.12.2013., str. 109.
    1. Odluka ESB od 24. studenoga 2014. o izmjeni Odluke ESB/2013/46 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2014. (ESB/2014/47), SL L 344, 29.11.2014., str. 27.
  4. Odluka ESB od 11. prosinca 2014. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2015. (ESB/2014/53), SL L 365, 19.12.2014., str. 163.
    1. Odluka (EU) 2015/2330 ESB od 4. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2014/53 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2015.  (ESB/2015/41), SL L 328, 14.12.2015., str. 119.
  5. Odluka (EU) 2015/2331 ESB od 4. prosinca 2015. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2016. (ESB/2015/42), SL L 328, 12.12.2015., str. 121.
  6. Odluka (EU) 2015/2332 ESB od 4. prosinca 2015. o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica  (ESB/2015/43), SL L 328, 12.12.2015., str. 123.