Metallirahojen liikkeeseenlasku

 1. EKP:n päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 1999, vuonna 2000 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/1999/11), EYVL L 4, 7.1.2000, s. 18.
 2. EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2000, vuonna 2001 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2000/17), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 118.
 3. EKP:n päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen hyväksymisestä (EKP/2001/19), EYVL L 344, 28.12.2001, s. 89.Lisätietoja
 4. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2002/12), EYVL L 358, 31.12.2002, s. 144.
  1. EKP:n päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn päätöksen EKP/2002/12 muuttamisesta (EKP/2003/13), EUVL L 283, 31.10.2003, s. 87.
 5. EKP:n päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2003, vuonna 2004 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2003/15), EUVL L 324, 11.12.2003, s. 57.
  1. EKP:n päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2004, vuonna 2004 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2003/15 muuttamisesta (EKP/2004/14), EUVL L 248, 22.7.2004, s. 14.
  2. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [5 a)-b)] 22.7.2004.
 6. EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2004, vuonna 2005 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2004/19), EUVL L 379, 24.12.2004, s. 107.
 7. EKP:n päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2005, vuonna 2006 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2005/14), EUVL L 333, 20.12.2005, s. 55.
 8. EKP:n päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2006, vuonna 2007 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2006/19), EUVL L 348, 11.12.2006, s. 52.
 9. EKP:n päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2007, vuonna 2008 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2007/16), EUVL L 317, 5.12.2007, s. 81.
 10. EKP:n päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2008, vuonna 2009 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2008/20), EUVL L 352, 31.12.2008, s. 58.
  1. EKP:n päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2009, päätöksen EKP/2008/20 muuttamisesta sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009 (EKP/2009/15), EUVL L 172, 2.7.2009, s. 35.
  2. Päätös EKP/2008/20. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [10 a)-b)] 2.7.2009.
 11. EKP:n päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2009/25), EUVL L 7, 12.1.2010, s. 21.
  1. EKP:n päätös, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2009/25 muuttamisesta  (EKP/2010/32), EUVL L 343, 29.12.2010, s. 78.
  2. Päätös EKP/2009/25. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti.  29.12.2010.
 12. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2010, vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2010/25), EUVL L 318, 4.12.2010, s. 52.
 13. EKP:n päätös, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, vuonna 2012 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2011/21), EUVL L 324, 7.12.2011, s. 37.
 14. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012, vuonna 2013 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2012/26), EUVL L 334, 6.12.2012, s. 50.
 15. EKP:n päätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2013/46), EUVL L 349, 21.12.2013, s. 109.
  1. EKP:n PÄÄTÖS, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2013/46 muuttamisesta (EKP/2014/47), EUVL L 344, 29.11.2014, s. 27.
 16. EKP:n päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2014/53), EUVL L 365, 19.12.2014, s. 163.
  1. EKP:n päätös (EU) 2015/2330, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2014/53 muuttamisesta (EKP/2015/41), EUVL L 328, 14.12.2015, s. 119.
 17. EKP:n päätös (EU) 2015/2331, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2015/42), EUVL L 328, 12.12.2015, s. 121.
 18. EKP:n päätös (EU) 2015/2332, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta (EKP/2015/43), EUVL L 328, 12.12.2015, s. 123.
  1. EKP:n päätös (EU) 2017/2444, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta annetun päätöksen (EU) 2015/2332 muuttamisesta  (EKP/2017/41), EUVL L 344, 23.12.2017, s. 63.
 19. EKP:n päätös (EU) 2016/2164, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2016/43), EUVL L 333, 30.11.2016, s. 73.
  1. EKP:n päätös (EU) 2017/2442, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen (EU) 2016/2164 muuttamisesta  (EKP/2017/39), EUVL L 344, 23.12.2017, s. 59.
 20. EKP:n päätös (EU) 2017/2443, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, vuonna 2018 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2017/40), EUVL L 344, 23.12.2017, s. 61.
 21. EKP:n päätös (EU) 2018/2049, annettu 12 päivänä joulukuuta 2018, vuonna 2019 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2018/35), EUVL L 327, 21.12.2018, s. 87.
 22. EKP:n päätös (EU) 2019/2231, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, vuonna 2020 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2019/40), EUVL L 333, 27.12.2019, s. 149.