Müntide emissioon

 1. EKP otsus 2004. aastal käibele lastavate müntide koguse kinnitamise kohta, 28.11.2003 (EKP/2003/15), ELT L 324, 11.12.2003, lk 57.
  1. EKP otsus, 9. juuli 2004, millega muudetakse 28. novembri 2003. aasta otsust EKP/2003/15 2004. aasta müntide emissiooni mahu heakskiitmise kohta (EKP/2004/14), ELT L 248, 22.7.2004, lk 14.
  2. Mitteametlik konsolideeritud tekst [5 a) - b)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. 22.7.2004.
 2. EKP otsus, 14. detsember 2004, müntide emissiooni 2005. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2004/19), ELT L 379, 24.12.2004, lk 107.
 3. EKP otsus müntide emissiooni 2006. aasta mahu heakskiitmise kohta, 9. detsember 2005 (EKP/2005/14), ELT L 333, 20.12.2005, lk 55.
 4. EKP otsus, 24. november 2006, müntide emissiooni 2007. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2006/19), ELT L 348, 11.12.2006, lk 52.
 5. EKP otsus, 23. november 2007, müntide emissiooni 2008. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2007/16), ELT L 317, 5.12.2007, lk 81.
 6. EKP otsus müntide emissiooni 2009. aasta mahu heakskiitmise kohta, 11. detsember 2008  (EKP/2008/20), ELT L 352, 31.12.2008, lk 58.
  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2008/20 seoses euro müntide mahuga, mida Austria võib emiteerida 2009. aastal, 25. juuni 2009  (EKP/2009/15), ELT L 172, 2.7.2009, lk 35.
  2. Otsus EKP/2008/20. Mitteametlik konsolideeritud tekst [6 a)-b)] Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  2.7.2009.
 7. EKP otsus müntide emissiooni 2010. aasta mahu heakskiitmise kohta, 10. detsember 2009 (EKP/2009/25), ELT L 7, 12.1.2010, lk 21.
  1. EKP otsus, 22. detsember 2010, millega muudetakse otsust EKP/2009/25 müntide emissiooni 2010. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2010/32), ELT L 343, 29.12.2010, lk 78.
  2. Otsus EKP/2009/25. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 29.12.2010.
 8. EKP otsus, 29. november 2010, müntide emissiooni 2011. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2010/25), ELT L 318, 4.12.2010, lk 52.
 9. EKP otsus, 1. detsember 2011, müntide emissiooni 2012. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2011/21), ELT L 324, 7.12.2011, lk 37.
 10. EKP otsus, 29. november 2012, müntide emissiooni 2013. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2012/26), ELT L 334, 6.12.2012, lk 50.
 11. EKP otsus müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta, 6. detsember 2013 (EKP/2013/46), ELT L 349, 21.12.2013, lk 109.
  1. EKP 24. novembri 2014. aasta otsus, millega muudetakse otsust EKP/2013/46 müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/47), ELT L 344, 29.11.2014, lk 27.
 12. EKP otsus, 11. detsember 2014, müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/53), ELT L 365, 19.12.2014, lk 163.
  1. EKP otsus (EL) 2015/2330, 4. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/53 müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/41), ELT L 328, 14.12.2015, lk 119.
 13. EKP otsus (EL) 2015/2331, 4. detsember 2015, müntide emissiooni 2016. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/42), ELT L 328, 12.12.2015, lk 121.
 14. EKP otsus (EL) 2015/2332, 4. detsember 2015, euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2015/43), ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.
  1. EKP otsus (EL) 2017/2444, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2017/41), ELT L 344, 23.12.2017, lk 63.
 15. Otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43), ELT L 333, 30.11.2016, lk 73.
  1. EKP otsus (EL) 2017/2442, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2017/39), ELT L 344, 23.12.2017, lk 59.
 16. EKP otsus (EL) 2017/2443, 8. detsember 2017, müntide emissiooni 2018. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2017/40), ELT L 344, 23.12.2017, lk 61.
 17. EKP otsus (EL) 2018/2049, 12. detsember 2018, müntide emissiooni 2019. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2018/35), ELT L 327, 21.12.2018, lk 87.
 18. EKP otsus (EL) 2019/2231, 10. detsember 2019, müntide emissiooni 2020. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2019/40), ELT L 333, 27.12.2019, lk 149.