Møntudstedelse

 1. ECB's beslutning af 23. december 1999 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2000 (ECB/1999/11), EFT L 4 af 7.1.2000, s. 18.
 2. ECB's beslutning af 14. december 2000 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2001 (ECB/2000/17), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 118.
 3. ECB's beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19), EFT L 344 af 28.12.2001, s. 89.Læs mere
 4. ECB's beslutning af 19. december 2002 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2003 (ECB/2002/12), EFT L 358 af 31.12.2002, s. 144.
  1. ECB's beslutning af 23. oktober 2003 om ændring af beslutning ECB/2002/12 af 19. december 2002 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2003 (ECB/2003/13), EUT L 283 af 31.10.2003, s. 87.
 5. ECB's beslutning af 28. november 2003 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2004 (ECB/2003/15), EUT L 324 af 11.12.2003, s. 57.
  1. ECB's beslutning af 9. juli 2004 om ændring af beslutning ECB/2003/15 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2004 (ECB/2004/14), EUT L 248 af 22.7.2004, s. 14.
  2. Uofficiel konsolideret tekst [5 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  22.7.2004.
 6. ECB's beslutning af 14. december 2004 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2005 (ECB/2004/19), EUT L 379 af 24.12.2004, s. 107.
 7. ECB's beslutning af 9. december 2005 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2006 (ECB/2005/14), EUT L 333 af 20.12.2005, s. 55.
 8. ECB's beslutning af 24. november 2006 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2007 (ECB/2006/19), EUT L 348 af 11.12.2006, s. 52.
 9. ECB's beslutning af 23. november 2007 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2008 (ECB/2007/16), EUT L 317 af 5.12.2007, s. 81.
 10. ECB's beslutning af 11. december 2008 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2009  (ECB/2008/20), EUT L 352 af 31.12.2008, s. 58.
  1. ECB's beslutning af 25. juni 2009 om ændring af beslutning ECB/2008/20 for så vidt angår omfanget af euromønter, som Østrig må udstede i 2009  (ECB/2009/15), EUT L 172 af 2.7.2009, s. 35.
  2. Afgørelse ECB/2008/20. Uofficiel konsolideret tekst [10a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  2.7.2009.
 11. ECB's afgørelse af 10. december 2009 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010 (ECB/2009/25), EUT L 7 af 12.1.2010, s. 21.
  1. ECB's afgørelse af 22. december 2010 om ændring af afgørelse ECB/2009/25 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010  (ECB/2010/32), EUT L 343 af 29.12.2010, s. 78.
  2. Afgørelse ECB/2009/25. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  29.12.2010.
 12. ECB's afgørelse af 29. november 2010 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2011  (ECB/2010/25), EUT L 318 af 4.12.2010, s. 52.
 13. ECB's afgørelse af 1. december 2011 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2012 (ECB/2011/21), EUT L 324 af 7.12.2011, s. 37.
 14. ECB's afgørelse af 29. november 2012 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2013 (ECB/2012/26), EUT L 334 af 6.12.2012, s. 50.
 15. ECB's afgørelse af 6. december 2013 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2014 (ECB/2013/46), EUT L 349 af 21.12.2013, s. 109.
  1. ECB's afgørelse af 24. november 2014 om ændring af afgørelse ECB/2013/46 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2014 (ECB/2014/47), EUT L 344 af 29.11.2014, s. 27.
 16. ECB's afgørelse af 11. december 2014 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015  (ECB/2014/53), EUT L 365 af 19.12.2014, s. 163.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/2330 af 4. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/53 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015  (ECB/2015/41), EUT L 328 af 14.12.2015, s. 119.
 17. ECB's afgørelse (EU) 2015/2331 af 4. december 2015 om godkendelse af mængden af mønter der skal udstedes i 2016  (ECB/2015/42), EUT L 328 af 12.12.2015, s. 121.
 18. ECB's afgørelse (EU) 2015/2332 af 4. december 2015 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter der skal udstedes  (ECB/2015/43), EUT L 328 af 12.12.2015, s. 123.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/2444 af 8. december 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/2332 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter, der skal udstedes  (ECB/2017/41), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 63.
 19. ECB's afgørelse (EU) 2016/2164 af 30. november 2016 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 (ECB/2016/43), EUT L 333 af 30.11.2016, s. 73.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/2442 af 8. december 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2164 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 59.
 20. ECB's afgørelse (EU) 2017/2443 af 8. december 2017 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 61.
 21. ECB's afgørelse (EU) 2018/2049 af 12. december 2018 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2019  (ECB/2018/35), EUT L 327 af 21.12.2018, s. 87.
 22. ECB's afgørelse (EU) 2019/2231 af 10. december 2019 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2020 (ECB/2019/40), EUT L 333 af 27.12.2019, s. 149.