Emise mincí

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 28. listopadu 2003 o schválení objemu emise mincí v roce 2004 (ECB/2003/15), Úř. věst. L 324, 11. 12. 2003, s. 57.
  1. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. července 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/15 o schválení objemu emise mincí v roce 2004 (ECB/2004/14), Úř. věst. L 248, 22. 7. 2004, s. 14.
  2. Neoficiální konsolidované znění [5 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství 22. 7. 2004.
 2. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2004 o schválení objemu emise mincí v roce 2005 (ECB/2004/19), Úř. věst. L 379, 24. 12. 2004, s. 107.
 3. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2005 o schválení objemu emise mincí v roce 2006 (ECB/2005/14), Úř. věst. L 333, 20. 12. 2005, s. 55.
 4. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. listopadu 2006 o schválení objemu emise mincí v roce 2007 (ECB/2006/19), Úř. věst. L 348, 11. 12. 2006, s. 52.
 5. Rozhodnutí ECB ze dne 23. listopadu 2007 o schválení objemu emise mincí v roce 2008 (ECB/2007/16), Úř. věst. L 317, 5. 12. 2007, s. 81.
 6. Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2008 o schválení objemu emise mincí v roce 2009  (ECB/2008/20), Úř. věst. L 352, 31. 12. 2008, s. 58.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 25. června 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/20, pokud jde o objem euromincí, které Rakousko může vydat v roce 2009  (ECB/2009/15), Úř. věst. L 172, 2. 7. 2009, s. 35.
  2. Rozhodnutí ECB/2008/20. Neoficiální konsolidované znění [6a)-b)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 2. 7. 2009.
 7. Rozhodnutí ECB ze dne 10. prosince 2009 o schválení objemu emise mincí v roce 2010 (ECB/2009/25), Úř. věst. L 7, 12. 1. 2010, s. 21.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí ECB/2009/25 o schválení objemu emise mincí v roce 2010  (ECB/2010/32), Úř. věst. L 343, 29. 12. 2010, s. 78.
  2. Rozhodnutí ECB/2009/25. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 29. 12. 2010.
 8. Rozhodnutí ECB ze dne 29. listopadu 2010 o schválení objemu emise mincí v roce 2011  (ECB/2010/25), Úř. věst. L 318, 4. 12. 2010, s. 52.
 9. Rozhodnutí ECB ze dne 1. prosince 2011 o schválení objemu emise mincí v roce 2012 (ECB/2011/21), Úř. věst. L 324, 7. 12. 2011, s. 37.
 10. Rozhodnutí ECB ze dne 29. listopadu 2012 o schválení objemu emise mincí v roce 2013 (ECB/2012/26), Úř. věst. L 334, 6. 12. 2012, s. 50.
 11. Rozhodnutí ECB ze dne 6. prosince 2013 o schválení objemu emise mincí v roce 2014 (ECB/2013/46), Úř. věst. L 349, 21. 12. 2013, s. 109.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 24. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/46 o schválení objemu emise mincí v roce 2014 (ECB/2014/47), Úř. věst. L 344, 29. 11. 2014, s. 27.
 12. Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2014 o schválení objemu emise mincí v roce 2015  (ECB/2014/53), Úř. věst. L 365, 19. 12. 2014, s. 163.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2330 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/53 o schválení objemu emise mincí v roce 2015 (ECB/2015/41), Úř. věst. L 328, 14. 12. 2015, s. 119.
 13. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2331 ze dne 4. prosince 2015 o schválení objemu emise mincí v roce 2016  (ECB/2015/42), Úř. věst. L 328, 12. 12. 2015, s. 121.
 14. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí  (ECB/2015/43), Úř. věst. L 328, 12. 12. 2015, s. 123.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2444 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2332 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí  (ECB/2017/41), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
 15. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2164 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2016/43), Úř. věst. L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2442 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2164 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2017/39), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
 16. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2443 ze dne 8. prosince 2017 o schválení objemu emise mincí v roce 2018  (ECB/2017/40), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
 17. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/2049 ze dne 12. prosince 2018 o schválení objemu emise mincí v roce 2019  (ECB/2018/35), Úř. věst. L 327, 21. 12. 2018, s. 87.
 18. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2231 ze dne 10. prosince 2019 o schválení objemu emise mincí v roce 2020  (ECB/2019/40), Úř. věst. L 333, 27. 12. 2019, s. 149.