ECB/2001/19

  1. ECB:s beslut av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19), EGT L 344, 28.12.2001, s. 89.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till ECB:s beslut 2001/929/EG av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19), EGT L 163, 21.6.2002, s. 32.