EKP/2001/19

  1. EKP:n päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen hyväksymisestä (EKP/2001/19), EYVL L 344, 28.12.2001, s. 89.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n päätökseen 2001/929/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2001/19), EYVL L 163, 21.6.2002, s. 32.