ECB/2001/19

  1. ECB's beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19), EFT L 344 af 28.12.2001, s. 89.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19), EFT L 163 af 21.6.2002, s. 32.