TARGET2-Securities (T2S)

 1. ECB:s beslut av den 20 april 2011 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), EUT L 134, 21.5.2011, s. 22.
 2. ECB:s beslut av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder  (ECB/2011/20), EUT L 319, 2.12.2011, s. 117.
 3. ECB:s beslut av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (Target2-Securities Board) samt om upphävande av beslut ECB/2009/6 (ECB/2012/6), EUT L 117, 1.5.2012, s. 13.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut (EU) 2017/1403 av den 23 juni 2017 om ändring av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (ECB/2017/20), EUT L 199, 29.7.2017, s. 24.
  2. Beslut ECB/2012/6. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 23.6.2017, s. .
 4. ECB:s riktlinje av den 18 juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215, 11.8.2012, s. 19.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2017/1404 av den 23 juni 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om Target2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199, 17.7.2017, s. 26.
  2. Riktlinje (ECB/2012/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 29.7.2017, s. .