TARGET2-Securities (T2S)

 1. ECB:s beslut av den 20 april 2011 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), EUT L 134, 21.5.2011, s. 22.
 2. ECB:s beslut av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder  (ECB/2011/20), EUT L 319, 2.12.2011, s. 117.
  1. ECB:s beslut (EU) 2019/1006 av den 7 juni 2019 om ändring av beslut ECB/2011/20 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som TARGET2-Securities erbjuder  (ECB/2019/15), EUT L 163, 20.6.2019, s. 103.
 3. ECB:s riktlinje av den 18 juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215, 11.8.2012, s. 19.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2017/1404 av den 23 juni 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om Target2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199, 17.7.2017, s. 26.
  2. Riktlinje (ECB/2012/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 29.7.2017, s. .
  3. ECB:s riktlinje (EU) 2019/1007 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163, 20.6.2019, s. 108.
 4. ECB:s beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3), EUT L 32, 4.2.2019, s. 14.Ytterligare information