TARGET2-Securities (T2S)

 1. Sklep ECB z dne 20. aprila 2011 o izboru izvajalcev omrežnih storitev v TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), UL L 134, 21. 5. 2011, str. 22.
 2. Sklep ECB z dne 16. novembra 2011 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), UL L 319, 2. 12. 2011, str. 117.
  1. Sklep ECB (EU) 2019/1006 z dne 7. junija 2019 o spremembi Sklepa ECB/2011/20 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), UL L 163, 20. 6. 2019, str. 103.
 3. Smernica ECB z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), UL L 215, 11. 8. 2012, str. 19.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB (EU) 2017/1404 z dne 23. junija 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2017/19), UL L 199, 17. 7. 2017, str. 26.
  2. Smernica (ECB/2012/13). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 29. 7. 2017, str. .
  3. Smernica ECB (EU) 2019/1007 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2019/16), UL L 163, 20. 6. 2019, str. 108.
 4. Sklep ECB (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3), UL L 32, 4. 2. 2019, str. 14.Dodatne informacije