TARGET2-Securities (T2S)

  1. Sklep ECB z dne 20. aprila 2011 o izboru izvajalcev omrežnih storitev v TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), UL L 134, 21. 5. 2011, str. 22.
  2. Sklep ECB z dne 16. novembra 2011 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), UL L 319, 2. 12. 2011, str. 117.
  3. Sklep ECB z dne 29. marca 2012 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities in razveljavitvi Sklepa ECB/2009/6 (ECB/2012/6), UL L 117, 1. 5. 2012, str. 13.Dodatne informacije
  4. Smernica ECB z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), UL L 215, 11. 8. 2012, str. 19.Dodatne informacije