TARGET2-Securities (T2S)

 1. Decizia BCE din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de reţea TARGET2-Securities  (BCE/2011/5), JO L 134, 21.5.2011, p. 22.
 2. Decizia BCE din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2011/20), JO L 319, 2.12.2011, p. 117.
  1. Decizia (UE) 2019/1006 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2019/15), JO L 163, 20.6.2019, p. 103.
 3. Orientarea BCE din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (reformare) (BCE/2012/13), JO L 215, 11.8.2012, p. 19.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea (UE) 2017/1404 a BCE din 23 iunie 2017 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities (BCE/2017/19), JO L 199, 17.7.2017, p. 26.
  2. Orientarea (BCE/2012/13). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 29.7.2017, p. .
  3. Orientarea (UE) 2019/1007 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities  (BCE/2019/16), JO L 163, 20.6.2019, p. 108.
 4. Decizia (UE) 2019/166 a BCE din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3), JO L 32, 4.2.2019, p. 14.Informaţii suplimentare