TARGET2-Securities (T2S)

 1. Decizia BCE din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de reţea TARGET2-Securities  (BCE/2011/5), JO L 134, 21.5.2011, p. 22.
 2. Decizia BCE din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2011/20), JO L 319, 2.12.2011, p. 117.
 3. Decizia BCE din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) şi de abrogare a Deciziei BCE/2009/6  (BCE/2012/6), JO L 117, 1.5.2012, p. 13.Informaţii suplimentare
  1. Decizia (UE) 2017/1403 a BCE din 23 iunie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2017/20), JO L 199, 29.7.2017, p. 24.
  2. Decizia BCE/2012/6. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 23.6.2017, p. .
 4. Orientarea BCE din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (reformare) (BCE/2012/13), JO L 215, 11.8.2012, p. 19.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea (UE) 2017/1404 a BCE din 23 iunie 2017 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities (BCE/2017/19), JO L 199, 17.7.2017, p. 26.
  2. Orientarea (BCE/2012/13). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 29.7.2017, p. .