TARGET2-Effecten (T2S)

 1. Besluit van de ECB van 20 april 2011 inzake de selectie van netwerkdienstverleners voor TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), PB L 134 van 21.5.2011, blz. 22.
 2. Besluit van de ECB van 16 november 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten  (ECB/2011/20), PB L 319 van 2.12.2011, blz. 117.
  1. Besluit (EU) 2019/1006 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2011/20 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten  (ECB/2019/15), PB L 163 van 20.6.2019, blz. 103.
 3. Richtsnoer van de ECB van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2012/13), PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer (EU) 2017/1404 van de ECB van 23 juni 2017 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2017/19), PB L 199 van 17.7.2017, blz. 26.
  2. Richtsnoer (ECB/2012/13). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 29.7.2017, blz. .
  3. Richtsnoer (EU) 2019/1007 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2019/16), PB L 163 van 20.6.2019, blz. 108.
 4. Besluit (EU) 2019/166 van de ECB van 25 januari 2019 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad  (ECB/2019/3), PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14.Aanvullende informatie