TARGET2-Securities (T2S)

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ April 2011 dwar l-għażla ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk ta’ TARGET2-Securities  (BĊE/2011/5), ĠU L 134, 21.5.2011, pġ. 22.
 2. Deċiżjoni tal-BĊE tas-16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities  (BĊE/2011/20), ĠU L 319, 2.12.2011, pġ. 117.
  1. Deċiżjoni (UE) 2019/1006 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2011/20 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities (BĊE/2019/15), ĠU L 163, 20.6.2019, pġ. 103.
 3. Linja Gwida tal-BĊE tat-18 ta’ Lulju 2012 dwar TARGET2-Securities (riformulazzjoni) (BĊE/2012/13), ĠU L 215, 11.8.2012, pġ. 19.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida (UE) 2017/1404 tal-BĊE tat-23 ta' Ġunju 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/13 dwar TARGET2-Securities  (BĊE/2017/19), ĠU L 199, 17.7.2017, pġ. 26.
  2. Linja Gwida (BĊE/2012/13). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 29.7.2017, pġ. .
  3. Linja Gwida (UE) 2019/1007 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/13 dwar it-TARGET2-Securities  (BĊE/2019/16), ĠU L 163, 20.6.2019, pġ. 108.
 4. Deċiżjoni (UE) 2019/166 tal-BĊE tal-25 ta' Jannar 2019 dwar il-Bord tal-Infrastruttura tas-Suq u li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/6 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (BĊE/2019/3), ĠU L 32, 4.2.2019, pġ. 14.Aktar tagħrif