TARGET2-Vērtspapīriem (T2S)

 1. ECB Lēmums (2011. gada 20. aprīlis) par TARGET2 vērtspapīriem tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi  (ECB/2011/5), OV L 134, 21.5.2011, 22. lpp..
 2. ECB Lēmums (2011. gada 16. novembris), ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem  (ECB/2011/20), OV L 319, 2.12.2011, 117. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2019/1006 (2019. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu ECB/2011/20, ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem  (ECB/2019/15), OV L 163, 20.6.2019, 103. lpp..
 3. ECB Pamatnostādne (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2012/13), OV L 215, 11.8.2012, 19. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/1404 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2017/19), OV L 199, 17.7.2017, 26. lpp..
  2. Pamatnostādne (ECB/2012/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 29.7.2017, . lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1007 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2019/16), OV L 163, 20.6.2019, 108. lpp..
 4. ECB Lēmums (ES) 2019/166 (2019. gada 25. janvāris) par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi  (ECB/2019/3), OV L 32, 4.2.2019, 14. lpp..Papildus informācija