TARGET2-Securities (T2S)

 1. 2011 m. balandžio 20 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities tinklo paslaugų teikėjų atrankos  (ECB/2011/5), OL L 134, 2011 5 21, p. 22.
 2. 2011 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka  (ECB/2011/20), OL L 319, 2011 12 2, p. 117.
 3. 2012 m. kovo 29 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo  (ECB/2012/6), OL L 117, 2012 5 1, p. 13.Papildoma informacija
  1. 2017 m. birželio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20), OL L 199, 2017 7 29, p. 24.
  2. Sprendimas ECB/2012/6. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 6 23, p. .
 4. 2012 m. liepos 18 d. ECB gairės dėl TARGET2-Securities (nauja redakcija) (ECB/2012/13), OL L 215, 2012 8 11, p. 19.Papildoma informacija
  1. 2017 m. birželio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/1404, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), OL L 199, 2017 7 17, p. 26.
  2. Gairės (ECB/2012/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 7 29, p. .