TARGET2-Securities (T2S)

 1. Az EKB határozata (2011. április 20.) a TARGET2-Securities telekommunikációs szolgáltatóinak kiválasztásáról  (EKB/2011/5), HL L 134., 2011.5.21., 22. o.
 2. Az EKB határozata (2011. november 16.) a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról  (EKB/2011/20), HL L 319., 2011.12.2., 117. o.
 3. Az EKB határozata (2012. március 29.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/6), HL L 117., 2012.5.1., 13. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB (EU) 2017/1403 határozata (2017. június 23.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat módosításáról (EKB/2017/20), HL L 199., 2017.7.29., 24. o.
  2. EKB/2012/6 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.6.23., . o.
 4. Az EKB iránymutatása (2012. július 18.) a TARGET2-Securitiesről (átdolgozás) (EKB/2012/13), HL L 215., 2012.8.11., 19. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB (EU) 2017/1404 iránymutatása (2017. június 23.) a TARGET2-Securitiesről szóló EKB/2012/13 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/19), HL L 199., 2017.7.17., 26. o.
  2. (EKB/2012/13) iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2017.7.29., . o.