TARGET2-Securities (T2S)

  1. Odluka ESB od 20. travnja 2011. o odabiru pružatelja mrežnih usluga u sustavu TARGET2-Securities (ESB/2011/5), SL L 134, 21.5.2011., str. 22.
  2. Odluka ESB od 16. studenoga 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities (ESB/2011/20), SL L 319, 2.12.2011., str. 117.
  3. Odluka ESB od 29. ožujka 2012. o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities i o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2009/6 (ESB/2012/6), SL L 117, 1.5.2012., str. 13.
  4. Smjernica ESB od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (preinačeno) (ESB/2012/13), SL L 215, 11.8.2012., str. 19.