Menu

TARGET2-Securities (T2S)

 1. Odluka ESB od 20. travnja 2011. o odabiru pružatelja mrežnih usluga u sustavu TARGET2-Securities (ESB/2011/5), SL L 134, 21.5.2011., str. 22.
 2. Odluka ESB od 16. studenoga 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities (ESB/2011/20), SL L 319, 2.12.2011., str. 117.
  1. Odluka (EU) 2019/1006 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2011/20 o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities  (ESB/2019/15), SL L 163, 20.6.2019., str. 103.
 3. Smjernica ESB od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (preinačeno) (ESB/2012/13), SL L 215, 11.8.2012., str. 19.
  1. Smjernica (EU) 2017/1404 ESB оd 23. lipnja 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities (ESB/2017/19), SL L 199, 17.7.2017., str. 26.
  2. Smjernica (ESB/2012/13). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 29.7.2017., str. .
  3. Smjernica (EU) 2019/1007 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities  (ESB/2019/16), SL L 163, 20.6.2019., str. 108.
 4. Odluka (EU) 2019/166 ESB od 25. siječnja 2019. o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities  (ESB/2019/3), SL L 32, 4.2.2019., str. 14.