TARGET2-Securities (T2S)

  1. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011, TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta  (EKP/2011/5), EUVL L 134, 21.5.2011, s. 22.
  2. EKP:n päätös, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi  (EKP/2011/20), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 117.
  3. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6 kumoamisesta  (EKP/2012/6), EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13.Lisätietoja
  4. EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/13), EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.Lisätietoja