TARGET2-Securities (T2S)

 1. EKP otsus TARGET2-Securities võrguteenuse osutajate valimise kohta, 20. aprill 2011  (EKP/2011/5), ELT L 134, 21.5.2011, lk 22.
 2. EKP otsus, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord, 16. november 2011  (EKP/2011/20), ELT L 319, 2.12.2011, lk 117.
 3. EKP otsus, 29. märts 2012, TARGET2-Securities juhatuse asutamise ja otsuse EKP/2009/6 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2012/6), ELT L 117, 1.5.2012, lk 13.Täiendav teave
  1. EKP otsus (EL) 2017/1403, 23. juuni 2017, millega muudetakse otsust EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2017/20), ELT L 199, 29.7.2017, lk 24.
  2. Otsus EKP/2012/6. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 23.6.2017, lk .
 4. EKP suunis TARGET2-Securities kohta, 18. juuli 2012  (EKP/2012/13), ELT L 215, 11.8.2012, lk 19.Täiendav teave
  1. EKP suunis (EL) 2017/1404, 23. juuni 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2017/19), ELT L 199, 17.7.2017, lk 26.
  2. Suunis (EKP/2012/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 29.7.2017, lk .