TARGET2-Securities (T2S)

  1. EKP otsus TARGET2-Securities võrguteenuse osutajate valimise kohta, 20. aprill 2011  (EKP/2011/5), ELT L 134, 21.5.2011, lk 22.
  2. EKP otsus, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord, 16. november 2011  (EKP/2011/20), ELT L 319, 2.12.2011, lk 117.
  3. EKP otsus, 29. märts 2012, TARGET2-Securities juhatuse asutamise ja otsuse EKP/2009/6 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2012/6), ELT L 117, 1.5.2012, lk 13.Täiendav teave
  4. EKP suunis TARGET2-Securities kohta, 18. juuli 2012  (EKP/2012/13), ELT L 215, 11.8.2012, lk 19.Täiendav teave