TARGET2-Securities (T2S)

  1. ECB's afgørelse af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5), EUT L 134 af 21.5.2011, s. 22.
  2. ECB's afgørelse af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne  (ECB/2011/20), EUT L 319 af 2.12.2011, s. 117.
  3. ECB's afgørelse af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse ECB/2009/6  (ECB/2012/6), EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13.Læs mere
  4. ECB's retningslinje af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215 af 11.8.2012, s. 19.Læs mere