TARGET2-Securities (T2S)

 1. ECB's afgørelse af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5), EUT L 134 af 21.5.2011, s. 22.
 2. ECB's afgørelse af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne  (ECB/2011/20), EUT L 319 af 2.12.2011, s. 117.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/1006 af 7. juni 2019 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (ECB/2019/15), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 103.
 3. ECB's retningslinje af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), EUT L 215 af 11.8.2012, s. 19.Læs mere
  1. ECB's retningslinje (EU) 2017/1404 af 23. juni 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199 af 17.7.2017, s. 26.
  2. Retningslinje (ECB/2012/13). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 29.7.2017, s. .
  3. ECB's retningslinje (EU) 2019/1007 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 108.
 4. ECB's afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board)  (ECB/2019/3), EUT L 32 af 4.2.2019, s. 14.Læs mere