TARGET2-Securities (T2S)

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 20. dubna 2011 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Úř. věst. L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
 3. Rozhodnutí ECB ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Úř. věst. L 117, 1. 5. 2012, s. 13.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20), Úř. věst. L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
  2. Rozhodnutí ECB/2012/6. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 23. 6. 2017, s. .
 4. Obecné zásady ECB ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), Úř. věst. L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2017/1404 ze dne 23. června 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Úř. věst. L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
  2. Obecné zásady (ECB/2012/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 29. 7. 2017, s. .