TARGET2-Securities (T2S)

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 20. dubna 2011 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Úř. věst. L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1006 ze dne 7. června 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), Úř. věst. L 163, 20. 6. 2019, s. 103.
 3. Obecné zásady ECB ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), Úř. věst. L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2017/1404 ze dne 23. června 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Úř. věst. L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
  2. Obecné zásady (ECB/2012/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 29. 7. 2017, s. .
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1007 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), Úř. věst. L 163, 20. 6. 2019, s. 108.
 4. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatečné informace