TARGET2-Securities (T2S)

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 20. dubna 2011 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Úř. věst. L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Úř. věst. L 117, 1. 5. 2012, s. 13.Dodatečné informace
  4. Obecné zásady ECB ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13), Úř. věst. L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatečné informace