EBC/2019/3

 1. Decyzja EBC (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities  (EBC/2019/3), Dz.U. L 32 z 4.2.2019, str. 14.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6 (EBC/2012/6), Dz.U. L 117 z 1.5.2012, str. 13.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6), Dz.U. L 102 z 22.4.2009, str. 12.
  2. Decyzja EBC (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20), Dz.U. L 199 z 29.7.2017, str. 24.
  3. Decyzja EBC/2012/6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej., Dz.U. L  z 23.6.2017, str. .