ECB/2019/3

 1. Besluit (EU) 2019/166 van de ECB van 25 januari 2019 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad  (ECB/2019/3), PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 29 maart 2012 houdende de instelling van de TARGET2-Effectenraad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6  (ECB/2012/6), PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 19 maart 2009 houdende de instelling van de TARGET2-Effecten Programmaraad (TARGET2-Securities Programme Board)  (ECB/2009/6), PB L 102 van 22.4.2009, blz. 12.
  2. Besluit (EU) 2017/1403 van de ECB van 23 juni 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de Target2-Effectenraad (ECB/2017/20), PB L 199 van 29.7.2017, blz. 24.
  3. Besluit ECB/2012/6. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie, PB L  van 23.6.2017, blz. .