Menu

ECB/2019/3

 1. 2019 m. sausio 25 d. ECB sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo  (ECB/2019/3), OL L 32, 2019 2 4, p. 14.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2012 m. kovo 29 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo  (ECB/2012/6), OL L 117, 2012 5 1, p. 13.
   1. Nebegalioja: 2009 m. kovo 19 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities programos valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) sudarymo  (ECB/2009/6), OL L 102, 2009 4 22, p. 12.
  2. 2017 m. birželio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20), OL L 199, 2017 7 29, p. 24.
  3. Sprendimas ECB/2012/6. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras, OL L , 2017 6 23, p. .