EKB/2019/3

 1. Az EKB (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/3), HL L 32., 2019.2.4., 14. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2012. március 29.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/6), HL L 117., 2012.5.1., 13. o.
   1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2009. március 19.) a TARGET2-Securities Programtanács (TARGET2-Securities Programme Board) létrehozásáról  (EKB/2009/6), HL L 102., 2009.4.22., 12. o.
  2. Az EKB (EU) 2017/1403 határozata (2017. június 23.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat módosításáról (EKB/2017/20), HL L 199., 2017.7.29., 24. o.
  3. EKB/2012/6 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, HL L ., 2017.6.23., . o.