ECB/2019/3

 1. ECB's afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board)  (ECB/2019/3), EUT L 32 af 4.2.2019, s. 14.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse ECB/2009/6  (ECB/2012/6), EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 19. marts 2009 om oprettelse af et programråd for TARGET2-Securities  (ECB/2009/6), EUT L 102 af 22.4.2009, s. 12.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2017/1403 af 23. juni 2017 om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board) (ECB/2017/20), EUT L 199 af 29.7.2017, s. 24.
  3. Afgørelse ECB/2012/6. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor, EUT L  af 23.6.2017, s. .