ECB/2019/3

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Úř. věst. L 117, 1. 5. 2012, s. 13.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 19. března 2009 o zřízení Programové rady TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (ECB/2009/6), Úř. věst. L 102, 22. 4. 2009, s. 12.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20), Úř. věst. L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
  3. Rozhodnutí ECB/2012/6. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, Úř. věst. L , 23. 6. 2017, s. .