Menu

BCE/2012/13

  1. Orientarea BCE din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (reformare) (BCE/2012/13), JO L 215, 11.8.2012, p. 19.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities  (BCE/2010/2), JO L 118, 12.5.2010, p. 65.