Menu

ECB/2012/13

  1. Richtsnoer van de ECB van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2012/13), PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 21 april 2010 betreffende TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), PB L 118 van 12.5.2010, blz. 65.