ECB/2012/13

  1. ECB Pamatnostādne (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2012/13), OV L 215, 11.8.2012, 19. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2010. gada 21. aprīlis) par TARGET2 vērtspapīriem (ECB/2010/2), OV L 118, 12.5.2010, 65. lpp..