ECB/2012/13

  1. 2012 m. liepos 18 d. ECB gairės dėl TARGET2-Securities (nauja redakcija) (ECB/2012/13), OL L 215, 2012 8 11, p. 19.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2010 m. balandžio 21 d. ECB gairės dėl TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), OL L 118, 2010 5 12, p. 65.