EKP/2012/13

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/13), EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, TARGET2-Securities-hankkeesta (EKP/2010/2), EUVL L 118, 12.5.2010, s. 65.