Pregled

  1. Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko  UL C 123, 17. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
  2. Uredba ECB (EU) št. 795/2014 z dne 3. julija 2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/28), UL L 217, 23. 7. 2014, str. 16.
    1. Uredba ECB (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/32), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 11.
    2. Uredba ECB/2014/28. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 23. 7. 2014, str. .
  3. Sklep ECB (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 34.
  4. Uredba ECB (EU) 2017/2095 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/2017/34), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 22.
  5. Sklep ECB (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/35), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 31.
  6. Sklep ECB (EU) 2019/1349 z dne 26. julija 2019 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (ECB/2019/25), UL L 214, 16. 8. 2019, str. 16.