Monitorizare

  1. Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană  JO C 123, 17.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
  2. Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al BCE din 3 iulie 2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/28), JO L 217, 23.7.2014, p. 16.
    1. Regulamentul (UE) 2017/2094 al BCE din 3 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică  (BCE/2017/32), JO L 299, 16.11.2017, p. 11.
    2. Regulamentul BCE/2014/28. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 23.7.2014, p. .
  3. Decizia (UE) 2017/2098 a BCE din 3 noiembrie 2017 privind aspecte procedurale referitoare la impunerea de măsuri corective pentru neconformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2017/33), JO L 299, 16.11.2017, p. 34.
  4. Regulamentul (UE) 2017/2095 al BCE din 3 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competența BCE de a impune sancțiuni (BCE/2017/34), JO L 299, 16.11.2017, p. 22.
  5. Decizia (UE) 2017/2097 a BCE din 3 noiembrie 2017 privind metodologia de calculare a sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică  (BCE/2017/35), JO L 299, 16.11.2017, p. 31.
  6. Decizia (UE) 2019/1349 a BCE din 26 iulie 2019 privind procedura și condițiile de exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică  (BCE/2019/25), JO L 214, 16.8.2019, p. 16.