Nadzór

  1. Umowa pomiędzy Europejskim Urzędem Policji (Europol) a Europejskim Bankiem Centralnym  Dz.U. C 123 z 17.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
  2. Rozporządzenie EBC (UE) nr 795/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/28), Dz.U. L 217 z 23.7.2014, str. 16.
    1. Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2094 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/32), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 11.
    2. Rozporządzenie EBC/2014/28. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 23.7.2014, str. .
  3. Decyzja EBC (UE) 2017/2098 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2017/33), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 34.
  4. Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2095 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2017/34), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 22.
  5. Decyzja EBC (UE) 2017/2097 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/35), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 31.
  6. Decyzja EBC (UE) 2019/1349 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie procedury i warunków wykonywania przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2019/25), Dz.U. L 214 z 16.8.2019, str. 16.