Oversight

  1. Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de ECB  PB C 123 van 17.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
  2. Verordening van de ECB (EU) nr. 795/2014 van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28), PB L 217 van 23.7.2014, blz. 16.
    1. Verordening (EU) 2017/2094 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/32), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 11.
    2. Verordening ECB/2014/28. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 23.7.2014, blz. .
  3. Besluit (EU) 2017/2098 van de ECB van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 34.
  4. Verordening (EU) 2017/2095 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2017/34), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 22.
  5. Besluit (EU) 2017/2097 van de ECB van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/35), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 31.
  6. Besluit (EU) 2019/1349 van de ECB van 26 juli 2019 betreffende de procedure en de voorwaarden voor de uitoefening door een bevoegde autoriteit van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot oversight op systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2019/25), PB L 214 van 16.8.2019, blz. 16.