Menu

Sorveljanza

  1. Ftehim bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) u l-BĊE  ĠU C 123, 17.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
  2. Regolament tal-BĊE (UE) Nru 795/2014 tat-3 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2014/28), ĠU L 217, 23.7.2014, pġ. 16.
    1. Regolament (UE) 2017/2094 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 795/2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti  (BĊE/2017/32), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 11.
    2. Regolament BĊE/2014/28. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 23.7.2014, pġ. .
  3. Deċiżjoni (UE) 2017/2098 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 dwar aspetti proċedurali li jirrigwardaw l-impożizzjoni ta' miżuri korrettivi għan-nuqqas ta' konformità mar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2017/33), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 34.
  4. Regolament (UE) 2017/2095 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/2017/34), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 22.
  5. Deċiżjoni (UE) 2017/2097 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 dwar il-metodoloġija għall-kalkolu ta' sanzjonijiet għall-ksur tar-rekwiżiti tas-sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti  (BĊE/2017/35), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 31.
  6. Deċiżjoni (UE) 2019/1349 tal-BĊE tas-26 ta' Lulju 2019 dwar il-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju minn awtorità kompetenti ta' ċerti setgħat fir-rigward ta' sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2019/25), ĠU L 214, 16.8.2019, pġ. 16.