Sorveljanza

  1. Ftehim bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) u l-BĊE  ĠU C 123, 17.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
  2. Regolament tal-BĊE (UE) Nru 795/2014 tat-3 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2014/28), ĠU L 217, 23.7.2014, pġ. 16.