Priežiūra

  1. Europos policijos biuro (Europolo) ir ECB susitarimas  OL C 123, 2015 4 17, p. 1.Papildoma informacija
  2. 2014 m. liepos 3 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2014/28), OL L 217, 2014 7 23, p. 16.
  3. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.