Felvigyázás

  1. Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) és az EKB között  HL C 123., 2015.4.17., 1. o.Kiegészítő információ
  2. Az EKB 2014. július 3-i 795/2014/EU rendelete a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről (EKB/2014/28), HL L 217., 2014.7.23., 16. o.
    1. Az EKB (EU) 2017/2094 rendelete (2017. november 3.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2017/32), HL L 299., 2017.11.16., 11. o.
    2. EKB/2014/28 rendelet. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2014.7.23., . o.
  3. Az EKB (EU) 2017/2098 határozata (2017. november 3.) a 795/2014/EU rendeletnek való meg nem felelésért kiszabandó korrekciós intézkedések előírásának eljárási vonatkozásairól (EKB/2017/33), HL L 299., 2017.11.16., 34. o.
  4. Az EKB (EU) 2017/2095 rendelete (2017. november 3.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet módosításáról (EKB/2017/34), HL L 299., 2017.11.16., 22. o.
  5. Az EKB (EU) 2017/2097 határozata (2017. november 3.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelmények megsértése esetén kiszabható szankciók kiszámítására vonatkozó módszertanról (EKB/2017/35), HL L 299., 2017.11.16., 31. o.
  6. Az EKB (EU) 2019/1349 határozata (2019. július 26.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek felvigyázásával kapcsolatos bizonyos jogköröknek a hatáskörrel rendelkező hatóság általi gyakorlására vonatkozó eljárásról és feltételekről (EKB/2019/25), HL L 214., 2019.8.16., 16. o.