Felvigyázás

  1. Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) és az EKB között  HL C 123., 2015.4.17., 1. o.Kiegészítő információ
  2. Az EKB 2014. július 3-i 795/2014/EU rendelete a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről (EKB/2014/28), HL L 217., 2014.7.23., 16. o.
  3. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok új kategóriájáról, egy új makroprudenciális eszközről, az elszámoló intézmények új kategóriájának létrehozásáról és a beszámítási jogok kizárásáról szóló vélemény (CON/2017/23), Belgium, 2017.6.8.