Menu

Nadzor

  1. Sporazum između Europskog policijskog ureda (Europol) i ESB SL C 123, 17.4.2015., str. 1.
  2. Uredba ESB (EU) br. 795/2014 od 3. srpnja 2014. o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/28), SL L 217, 23.7.2014., str. 16.
    1. Uredba (EU) 2017/2094 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/32), SL L 299, 16.11.2017., str. 11.
    2. Uredba ESB/2014/28. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 23.7.2014., str. .
  3. Odluka (EU) 2017/2098 ESB od 3. studenoga 2017. o postupovnim pitanjima u vezi s izricanjem korektivnih mjera zbog nepostupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 795/2014 (ESB/2017/33), SL L 299, 16.11.2017., str. 34.
  4. Uredba (EU) 2017/2095 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija (ESB/2017/34), SL L 299, 16.11.2017., str. 22.
  5. Odluka (EU) 2017/2097 ESB od 3. studenoga 2017. o metodologiji izračuna sankcija za povrede nadzornih zahtjeva za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/35), SL L 299, 16.11.2017., str. 31.
  6. Odluka (EU) 2019/1349 ESB od 26. srpnja 2019. o postupku i uvjetima za provođenje određenih ovlasti od strane nadležnog tijela u odnosu na nadzor sistemski važnih platnih sustava  (ESB/2019/25), SL L 214, 16.8.2019., str. 16.