Nadzor

  1. Sporazum između Europskog policijskog ureda (Europol) i ESB SL C 123, 17.4.2015., str. 1.
  2. Uredba ESB (EU) br. 795/2014 od 3. srpnja 2014. o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/28), SL L 217, 23.7.2014., str. 16.
  3. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.